รายการ ดิจิทัล 4.0 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ในประเด็น ปรากฏการณ์ 14 ปี YouTube ตอน 2

ดำเนินรายการโดย อ.หนุ่ม สราวุฒิ ทองศรีคำ
เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวท. จ.พิษณุโลก FM 94.25 MHz. และ AM 1026 KHz.
สวท. จ.ปัตตานี FM 101 MHz. และ AM 1296 KHz.
สวท. จ.ลำปาง FM 97 MHz.

สวท. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี FM 96.75 MHz.
สวท. จ.หนองคาย FM 90.5 MHz.
สวท. จ.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.

สวท. จ.กำแพงเพชร FM 97.75 MHz.
สวท. จ.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz.
สวท. จ.เลย FM 95.25MHz.

สวท. แม่สอด จ.ตาก FM103.75 MHz.
สวท. ตะกั่วป่า จ.พังงา FM 90.25 MHz.

Facebook: อ.หนุ่ม สราวุฒิ Digital Media
www.facebook.com/nummdigital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *