ปรากฏการณ์ 14 ปี YouTube ตอน 2

รายการ ดิจิทัล 4.0 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ในประเด็น ปรากฏการณ์ 14 ปี YouTube ตอน 2 ดำเนินรายการโดย อ.หนุ่ม สราวุฒิ ทองศรีคำ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. จ.พิษณุโลก FM 94.25 MHz. และ AM 1026 KHz. สวท. จ.ปัตตานี FM 101 MHz. และ AM 1296 KHz. สวท. จ.ลำปาง FM 97 MHz. สวท. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี FM 96.75 MHz. สวท. จ.หนองคาย FM 90.5 MHz. สวท. จ.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz. สวท. จ.กำแพงเพชร FM 97.75 MHz. สวท. จ.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz.

Stop Bullying หยุดความรุนแรงทางออนไลน์

รายการ ดิจิทัล 4.0 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562ในประเด็น Stop Bullying หยุดความรุนแรงทางออนไลน์ ดำเนินรายการโดย อ.หนุ่ม สราวุฒิ ทองศรีคำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. จ.พิษณุโลก FM 94.25 MHz. และ AM 1026 KHz.สวท. จ.ปัตตานี FM 101 MHz. และ AM 1296 KHz.สวท. จ.ลำปาง FM 97 MHz. สวท. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี FM 96.75 MHz.สวท. จ.หนองคาย FM 90.5 MHz.สวท. จ.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz. สวท. จ.กำแพงเพชร FM 97.75 MHz.สวท. จ.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz.สวท. จ.เลย FM 95.25MHz. สวท. แม่สอด จ.ตาก FM103.75 MHz.สวท. ตะกั่วป่า จ.พังงา